• Grey Facebook Icon
  • Grey Flickr Icon

Privacy

 

Sanne van den Ende Fotografie Privacy beleid
Sanne van den Ende Fotografie, gevestigd te Windrecht 49, 2636 JB Schipluiden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sanne van den Ende Fotografie respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 stelt. Graag informeer ik u hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.

 

Persoonsgegevens

Sanne van den Ende Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Sanne van den Ende Fotografie verstrekt, of omdat Sanne van den Ende Fotografie in de toekomst een samenwerking met u wil aan gaan. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Sanne van den Ende Fotografie kan verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sanne van den Ende Fotografie verwerkt
Sanne van den Ende Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Sanne van den Ende Fotografie persoonsgegevens verwerkt.
Sanne van den Ende Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Sanne van den Ende Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

– Om fraude of oplichting te voorkomen.

– Voor marketing- en promotiedoeleinden

– Voor archiefdoeleinden

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Sanne van den Ende Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanne van den Ende Fotografie) tussen zit.

Hoe lang Sanne van den Ende Fotografie persoonsgegevens bewaart
Sanne van den Ende Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd omdat zij u bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Sanne van den Ende Fotografie houdt deze gegevens graag up-to-date, en bewaart deze gegevens alleen als u dit goed vindt.  Dus heeft u een wijziging of wilt u de gegevens laten verwijderen meldt het aan: sannevdendefotografie@hotmail.com

 

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

– Computer

– Externe harddisk

 

Daarnaast kunnen gegevens in uw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

– Boekhouder, om u een factuur te kunnen sturen

– Leveranciers van albums of wanddecoratie, om u uw bestelde producten te kunnen leveren

– Collega’s. Wanneer u heeft gevraagd om een aanbeveling voor een andere fotograaf.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Sanne van den Ende Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht van Sanne van den Ende Fotografie, sluiten zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sanne van den Ende Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sanne van den Ende Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Sanne van den Ende Fotografie probeert deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekt deze gegevens niet aan derden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Sanne van den Ende Fotografie heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en heeft zij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om Sanne van den Ende Fotografie rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sanne van den Ende Fotografie heeft hier geen invloed op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar sannevdendefotografie@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sanne van den Ende Fotografie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe Sanne van den Ende Fotografie persoonsgegevens beveiligd
Sanne van den Ende Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sannevdendefotografie@hotmail.com

 

 © 2015-2019 by Sanne van den Ende fotografie